084 483 0807

aszee.web@gmail.com

Aszee Studio

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณ

ทีมงาน Aszee Studio พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือ ซอฟต์แวร์เฉพาะ

พบเจอเราได้ที่

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

สำนักงานเชียงใหม่ของ Aszee Studio ตั้งอยู่ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

บริการของเรา

ตัวอย่างผลงานที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นที่พึงพอใจ

พัฒนาเว็บไซต์

ทางทีมงาน Aszee Studio ยินดีช่วยเหลือออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของคุณลูกค้า พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพของชิ้นงานและความรวดเร็วในการส่งมอบงาน

ติดต่อพัฒนาเว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูล

ทีมงาน Aszee Studio ช่วยเหลือทำเรื่องการจัดการฐานข้อมูลให้เป็นเรื่องง่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลระบบที่ไม่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

ติดต่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ระบบจัดการธุรกิจ

ทีมงาน Aszee Studio ได้ช่วยเหลือดูแลธุรกิจใหม่หรือ Startup ให้มีระบบการจัดการที่ดีและทันสมัยและพร้อมช่วยเหลือในการพัฒนาระบบการจัดการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ติดต่อพัฒนาระบบธุรกิจ


ปัญญาประดิษฐ์

เรียนรู้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ AI พร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมงาน Aszee Studio เพื่อให้คุณค้นพบ AI ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

ติดต่อพัฒนา AI

แอปพลิเคชันมือถือ

ทางทีมงาน Aszee Studio รับจ้างออกแบบแลพพัฒนาแอปพลิกเคชันมือถือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Android หรือ IOS

ติดต่อพัฒนาแอป

ระบบบล็อคเชน

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรง พูดคุยปรึกษากับทีมงาน Aszee Studio หากสนใจที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเข้ากับธุรกิจของคุณ

ติดต่อพัฒนาระบบบล็อคเชน

ผลงานและลูกค้า

ตัวอย่างผลงานที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นที่พึงพอใจ

  • ผลงานทั้งหมด
  • พัฒนาเว็บไซต์
  • ระบบจัดการฐานข้อมูล
  • ระบบจัดการธุรกิจ / ระบบเฉพาะ

สำนักงานนิคมภาคเหนือ

พัฒนาเว็บไซต์ / ระบบฐานข้อมูล

ระบบจัดทำตัวชี้วัดคำรับรอง
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาเว็บไซต์ / ระบบฐานข้อมูล / ระบบเฉพาะ

ระบบฐานข้อมูลนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ

พัฒนาเว็บไซต์ / ระบบฐานข้อมูล

KUR+ Radio

พัฒนาเว็บไซต์

Social Monitoring

พัฒนาเว็บไซต์ / ระบบฐานข้อมูล

Overclock IDC

พัฒนาเว็บไซต์

ระบบการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาเว็บไซต์ / ระบบฐานข้อมูล

WYNN ACCOUNTING

พัฒนาเว็บไซต์ / ระบบฐานข้อมูล / จัดการธุรกิจ

ติดต่อเรา

ทางทีมงาน Aszee Studio เชื่อมั่นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจเริ่มต้นจากการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม ทางทีมงานพร้อมเจรจางานทุกรูปแบบ สามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลล์เพื่อนัดวันเจรจา

สำนักงานเชียงใหม่

ออฟฟิส Aszee Studio ณ ตึก D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เบอร์โทรติดต่อ

084 483 0807

อีเมลล์ติดต่อ

aszee.web@gmail.com